Opłata konferencyjna

KOSZT UCZESTNICTWA

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Udział w konferencji mogą wziąć osoby, które są uprawnione do wystawiania recept, studenci medycyny lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Indywidualny Kod dostępu otrzymuje uczestnik, który dokonał rejestracji. Zostanie on przesłany na maila, który został wskazany do kontaktu podczas rejestracji. Kody będą wysyłane w terminie 8-11 czerwca 2021r.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

  1. udział w Konferencji
    (materiał będzie dostępny na platformie przez 21 dni po konferencji)
  2. certyfikat uczestnictwa
  3. możliwość zadawania pytań Wykładowcom