Certyfikat uczestnictwa

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający  punkty edukacyjne
przyznane przez Okręgową Izbę Lekarską.